Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 lutego 2016 roku (...)