Szkoła Podstawowa w Bożejowicach obchodziła 21 kwietnia jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji nauczyciele oraz uczniowie przygotowali piękną i wzruszającą uroczystość, na której nie zabrakło emerytowanych nauczycieli oraz absolwentów szkoły.

W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach jako pierwsza głos zabrała Anna Rudzik – dyrektorka szkoły. Podziękowała ona wszystkim współpracownikom, którzy byli zaangażowani w prace nad jubileuszem oraz uczniom, ich rodzicom i opiekunom. W sposób szczególny podkreśliła, że mijające właśnie 70 lat to nie szkolne mury, ale ludzie. W ciepłych słowach do zebranych zwrócił się także Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, który na zakończenie złożył na ręce dyrektorki list gratulacyjny. Wspomniał on czasy, kiedy szkoła powstawała, mówił o niełatwej rzeczywistości, w jakiej ją tworzono i z dumą podkreślił, że dziś jest jedną z wizytówek Gminy Bolesławiec. W świat wspomnień zabrał zebranych także Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec – Bogusław Uziej, który wspominał, jak ponad 40 lat temu starał się o przyjęcie do placówki. Bolesław Lisiewicz – jeden z wielu obecnych na uroczystości absolwentów – rozbawił zebranych anegdotami z życia szkolnego.

Uczniowie przygotowali specjalny program artystyczny, w którym ukazali przeszłe i teraźniejsze życie szkoły. Sentymentalna podróż w ich wykonaniu zaczęła się w roku 1946, do którego przenieśli się zebrani na jubileuszu goście. Następnie za pomocą prezentacji oraz scenek przedstawiono zostało szkolne życie. A historia była barwna, podobnie jak barwna była uczniowska interpretacja "Nocy i dni". Była pokazowa lekcja języka rosyjskiego, kary wymierzane linijką czy pochody I-majowe.

Jubileusz był także okazją by podziękować licznym sponsorom oraz osobom, które regularnie wspierają placówkę w jej działaniach oraz by wręczyć symbolicznego kwiatka dawnym dyrektorom placówki.

Na zakończenie uroczystości na salę wniesiony został ogromny tort, który Dyrektor – Anna Rudzik, Wójt – Andrzej Dutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Uziej pokroili i rozdali zebranym.

Z okazji 70-lecia wydany został także biuletyn, opisujący kolejne etapy powstawania Szkoły Podstawowej w Bożejowicach – od czasów powojennych do dnia dzisiejszego. Uroczystości jubileuszowe poprzedzone były Mszą Świętą oraz zapaleniem zniczy po krzyżem, w intencji zmarłych pracowników placówki.

Karolina Wieczorek