Nawiązanie współpracy z miastami pogranicza polsko-czeskiego rozpoczęło się w 2014 roku realizacją projektu pn. „Mali sportowcy poznają swoich sąsiadów”. Odbyła się wówczas I Gminna Spartakiada Przedszkolaka, na którą zjechali się zawodnicy z Brzeźnika, Dąbrowy Bolesławieckiej, Kraśnika Dolnego, Kruszyna, Ocic, Trzebienia i Żeliszowa, a także przedszkolaki z Mniszka położonego niedaleko Liberca. Młodzi adepci sportu rywalizowali w sześciu konkurencjach zwinnościowo-sprawnościowych.

Kolejnym założeniem realizacji pierwszego projektu był wyjazd do czeskiego przedszkola w Mniszku oraz wycieczka do ZOO w Libercu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi oraz poznanie specyfiki funkcjonowania czeskiej placówki, rozwijania kontaktów międzynarodowych, popularyzacja wiedzy o tradycjach, obyczajach i dorobku kulturowym.

Dla Gminy Bolesławiec było to innowacyjne przedsięwzięcie, znakomita szansa na promocję wsi Bożejowice, a w szczególności nowo powstałego przedszkola, które swoją działalność rozpoczęło w 2013 roku. Koordynatorkami dwóch pierwszych projektów były nauczycielki Kinga Palczewska i Małgorzata Jarczyńska.

W celu kontynuowania współpracy i wzmocnienia więzi zorganizowana została II spartakiada w ramach projektu pn. „Sportowo i artystycznie bawimy się transgranicznie”. Przeprowadzone zajęcia integracyjne lepienia z gliny promowały lokalne tradycje naszego regionu. Mali twórcy mieli możliwość wykazania się talentem rzeźbiarskim, lepiąc z gliny rozmaite kształty. Przedszkolaki z Mniszka dowiedziały się przy okazji, że Bolesławiec słynny jest ze swojej ceramiki na całym świecie, i że co roku odbywa się tutaj wielki festiwal wyrobów glinianych.

Wygląda na to, że Spartakiada Przedszkolaka w Bożejowicach ma już swoje stałe miejsce w kalendarium wydarzeń regionalnych. Chcemy w ten sposób zaszczepić dzieciom zamiłowanie do sportu i wykształcić umiejętność zdrowej rywalizacji, a także zachęcić do przekraczania granic – nie tylko tych na mapie, ale przede wszystkim granic własnych możliwości. W związku z tym 7 kwietnia 2017 r. w sali gimnastycznej w Bożejowicach odbyła się III Gminna Spartakiada Przedszkolaka, która była realizacją pierwszego działania projektu pn.: „Aktywnie i artystycznie w przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

W spartakiadzie udział wzięło 8 drużyn dzieci 6-letnich oraz ich kibice z terenu gminy Bolesławiec. Gośćmi szczególnymi były dzieci z przedszkola w Mniszku pod Libercem.

Spartakiada rozpoczęła się prezentacją drużyn oraz wysłuchaniem hymnu Unii Europejskiej. Część artystyczną otwierającą zawody sportowe uświetnił występ taneczny uczennic 2 klasy, trenujących pod okiem nauczycielki pani Aleksandry Frątczak.  

Młodzi adepci sportu rywalizowali w sześciu specjalnie dla nich przygotowanych zadaniach zwinnościowo-sprawnościowych. Konkurencje, w których dzieci brały udział to wyścigi po torach z przeszkodami, przejście na dużych stopach, układanie puzzli, sadzenie ziemniaków, wyścigi na kocykach oraz rzuty do ruchomego celu. W ostatniej konkurencji swoje sprawnościowe umiejętności sprawdziły nauczycielki, które łapały wiaderkiem woreczki rzucane przez dzieci. Przedszkolaki wykazały się doskonałą sprawności fizyczną, szybkością, zręcznością, a także umiejętnością pracy w grupie oraz znajomością zasad fair play. Spartakiadzie obok sportowej rywalizacji towarzyszyła doskonała zabawa.

Na szczególne uznanie zasłużyli sobie kibice, którzy dopingowali i zagrzewali do walki głośnymi okrzykami swoje drużyny. Choć walka w konkurencjach była zacięta, to ostatecznie wygranymi zostali wszyscy uczestnicy spartakiady. Z tej okazji piórniki, słodycze, medale oraz pamiątkowe dyplomy wręczyła dyrektor ZSP w Bożejowicach pani Anna Rudzik.

W czerwcu przedszkolaki z Bożejowic  pojadą na wycieczkę do Czech, aby poznać lepiej kulturę naszych sąsiadów. Organizatorką imprezy i zarazem koordynatorką projektu jest nauczycielka przedszkola, pani Małgorzata Jarczyńska.

Wspólne zabawy integracyjne zaowocują nawiązaniem przyjaźni między przedszkolakami z Czech i Polski i przyczyniają się do przekazania dzieciom sąsiadujących krajów tolerancji i otwartości na wielokulturowość.

Małgorzata Jarczyńska

Polsko-czeskie działania w ramach kolejnego projektu rozpoczęteLOGA.jpeg