Pragniemy poinformować, że Gmina Bolesławiec pozyskała środki na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. Oznacza to zatem, że m.in. osoby, które złożyły w Urzędzie Gminy Bolesławiec „Deklaracją uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec” będą mogły pozbyć się tego odpadu całkowicie bezpłatnie, bowiem 15,01 % wartości zadania pokryje gmina z własnego budżetu, natomiast 84,99 % wartości pochodziło będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Aby zadanie mogło być zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem koniecznym jest dopełnienie formalności, które określone zostały w Zarządzeniu Nr 243/17 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec. Otóż chodzi o złożenie w terminie do dnia 21 kwietnia 2017r. (piątek) do godz. 15.30, w pokoju nr 5, parter, Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A „Wniosku o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest” z następującymi załącznikami:

  1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację prac w zakresie usuwania azbestu przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.
  3. Oświadczenie o sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu.
  4. Potwierdzenie zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zbierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zmianami).
  5. W przypadku, gdy prace obejmowały będą demontaż wyrobów zawierających azbest:
  1. potwierdzenie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami); do zgłoszenia należy dołączyć kopię mapy zasadniczej nieruchomości, z której mają być odebrane odpady oraz zdjęcia obiektu;
  2. pozwolenie na budowę / rozbiórkę obiektu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami).

W przypadku trudności z wypełnieniem dokumentów zostanie udzielona Państwu pomoc w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Bolesławiec. 

Niezłożenie wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie oznaczało będzie, że rezygnują Państwo z realizacji zadania.

Z związku z faktem, że zainteresowanie tym tematem jest duże, a wypełnianie wniosku na miejscu wymaga poświęcenia większej ilości czasu, z przyczyn technicznych  zwracamy się do Państwa z prośbą, aby nie odkładać złożenia wniosku na ostatnią chwilę.  

Poniżej dołączamy formularze:

1. PDFZarządzenie Wójta Gminy Bolesławiec - WERSJA NIE WYPEŁNIONA.pdf (565,42KB)

2. PDFZarządzenie Wójta Gminy Bolesławiec - WERSJA WYPEŁNIONA.pdf (674,22KB)

3. PDFZgłoszenie wykonania robót budowlanych - WERSJA NIE WYPEŁNIONA.pdf (336,31KB)

4. PDFZgłoszenie wykonania robót budowlanych - WERSJA WYPEŁNIONA.pdf (157,57KB)

5. PDFOświadczenie do zgłoszenia wykonania robót budowlanych - WERSJA NIE WYPEŁNIONA.pdf (854,64KB)

6. PDFOświadczenie do zgłoszenia wykonania robót budowlanych - WERSJA WYPEŁNIONA.pdf (233,78KB)