Rokrocznie wspólnie z mieszkańcami decydujemy o tym, jakie inwestycje przeprowadzić w każdej z miejscowości. Nie tylko z budżetu gminy, ale przede wszystkim ze środków funduszu sołeckiego, wybudowane zostały altany, piec chlebowy czy tablice informacyjne. Niestety, w ciągu ostatnich miesięcy odnotowaliśmy zwiększoną ilość aktów wandalizmu.

Nieznani sprawcy zniszczyli piec chlebowy, który pod koniec ubiegłego roku wybudowany został w Kraśniku Dolnym – Wiosce Sześciu Zbóż. Jak mówią członkinie tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich - nie został on nawet użyty - pierwszy chleb miał być w nim bowiem upieczony wiosną. Regularnie niszczone są także altany przy placach zabaw oraz grillowiskach. Celem wandali są również wszelkie zabezpieczenia, których zadaniem jest uniemożliwienie wejścia do wybranych, nieczynnych obiektów w naszej gminie, jak wieża na cmentarzu w Kraśniku Dolnym czy Perła Żeliszowa. Nadmiar energii wyładowywany jest także często na wiatach przystankowych, gdzie wybijane są szyby, a metalowe części – wyginane lub nawet wyłamywane.

Wszystkie prowadzone przez Urząd Gminy inwestycje finansowane są z budżetu gminy. Oznacza to, że przeznaczone są na nie pieniądze naszych mieszkańców. Koszty wszelkich napraw – czy to wiat przystankowych, ławek w parkach czy koszy na śmieci – pokrywają zatem nasi mieszkańcy. A środki te mogłyby zostać przeznaczone na inne cele, jak np. remonty dróg.

Podobnie wygląda sytuacja wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Każdego roku środki, jakie przeznaczane są na uprzątnięcie dzikich wysypisk służyć mogłyby edukacji ekologicznej. Nagminnie odpady wywożone są do okolicznych lasów lub wyrzucane do przydrożnych rowów, a przecież każdą ilość odpadów mieszkańcy naszej Gminy przekazać mogą do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łące.

Dlatego apelujemy do naszych mieszkańców o to, by reagowali w sytuacjach, kiedy są świadkami dewastacji, zaśmiecania czy uszkodzeń mienia. W przypadku ustalenie sprawców takich wykroczeń – wspomniane koszty spadną na nich.

Prewencyjnie w miejscach, w których dochodzi do takich sytuacji, montujemy mobilne kamery, które pozwalają nam wskazać sprawców. Regularnie zmieniamy ich lokalizacje. W ubiegłym roku w kilku przypadkach ustalona została tożsamość osób nielegalnie wywożących śmieci - zostały one wezwane i we własnym zakresie uprzątały teren.

Jednak bez Państwa pomocy nie będzie to możliwe. Dlatego jeżeli jesteście Państwo świadkami zaśmiecania lub aktów wandalizmu – niezwłocznie poinformujcie o tym policję (Komisariat Policji w Kruszynie – tel. 75 732 30 73).

Karolina Wieczorek