Funkcja sołtysa jest bardzo odpowiedzialna, ale co najważniejsze – przedstawicieli wsi wybierają sami mieszkańcy. Bycie sołtysem to zatem bardzo odpowiedzialne zadanie, z którym wiąże się wiele obowiązków. Dlatego w przeddzień Dnia Sołtysa Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski na kameralnym spotkaniu podziękował tym, którzy w tej kadencji sprawują tę funkcję.

10 marca w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie swoje święto obchodzili właśnie sołtysi. Z tej okazji otrzymali oni drobne upominki (poradniki sołtysa oraz okolicznościowe breloki), wręczone przez Wójt Gminy, jego Zastępcę – Romana Jaworskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec – Bogusława Uzieja. Panowie w ciepłych słowach podziękowali za codzienną pracę na rzecz swojej lokalnej społeczności oraz zaangażowanie, które w pracy tej jest niezbędne. Wójt – Andrzej Dutkowski podkreślił, że sołtys to synonim przyjaciela gminy, a prowadząca spotkanie Beata Widera zażartowała, że są oni dyrektorami swoich wsi.

Gmina Bolesławiec liczy sobie 29 sołectw. W dwóch z nich, tj. Kozłowie i Nowej urząd sołtysa od 27 lat sprawują te same sołtyski – Olga Kocur i Ewa Surma. W niektórych przypadkach, jak np. w Bolesławicach, gdzie sołtysem jest Andrzej Kosior, mówić możemy o rodzinnej tradycji piastowania tej funkcji. W innych – trwająca właśnie kadencja przyniosła zmiany i jak mówili ustępujący sołtysi – przekazali oni pałeczkę młodszym pokoleniom.

Podczas uroczystości nie zabrakło także słodkiego poczęstunku przy kawie, a o artystyczną część uroczystości zadbały siostry Elisa i Denise Laudani, które zaprezentowały zebranym program muzyczny.

Wszystkim sołtysom – zarówno tym sprawującym obecnie tę funkcję, jak i tym, którzy są już na sołtysowej emeryturze dziękujemy za tą społeczną pracę oraz życzymy mnóstwa uśmiechu od mieszkańców swoich miejscowości.

Karolina Wieczorek

Kliknij i posłuchaj Relacji Muzycznego Radia