25 lutego odbyły się gminne ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesławiec przy współudziale zastępów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie miejscowości Trzebień - obiektem ćwiczeń był opuszczony budynek pokoszarowy z zachowaną infrastrukturą dojazdową.

Do ćwiczeń założono dwie sytuacje:

Obiekt wielorodzinny o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej:

 1. Z nieznanej przyczyny dochodzi do pożaru i zadymienia w pomieszczeniach piwnicy. Pożar szybko się rozprzestrzenia. Z informacji uzyskanych od mieszkańców w jednym z pomieszczeń przebywa jeszcze jedna osoba - nie jest znany jej stan fizyczny.
 2. W wyniku zaprószenia ognia dochodzi do pożaru i zadymienia w pomieszczeniach mieszkalnych na trzeciej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Pożar szybko się rozprzestrzenia. Z informacji uzyskanych od rannego mieszkańca, który o własnych siłach ewakuował się na zewnątrz budynku wynika, że w jednym z pomieszczeń na drugim piętrze przebywa jeszcze jedna osoba - brak oznak życiowych.

Głównym celem ćwiczeń było:

 • praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości operacyjno – technicznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących na terenie Gminy Bolesławiec,
 • doskonalenie działań w zakresie:
  • gaszenia pożarów wewnętrznych (w budynkach mieszkalnych),
  • udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
  • organizacji łączności radiowej.

Ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie. Nie zgłoszono żadnych urazów ratowników i uszkodzeń sprzętu.

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się ich podsumowanie:

W ćwiczeniach wzięło udział blisko 40-stu strażaków ratowników ze wszystkich czterech jednostek naszej gminy oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Bolesławcu:

 • OSP w Brzeźniku - GBAM 2,5/16/8,
 • OSP w Ocicach - GBA 3,5/16,
 • OSP w Starych Jaroszowicach - GBA 2,5/16,
 • OSP KSRG w Trzebieniu - GBA 2,5/16,
 • JRG PSP w Bolesławcu - GBAPr 2/24/750,
 • JRG PSP w Bolesławcu - SCD 42L,

Ćwiczenia nadzorowali:

 • kpt. Tomasz Czajka - Dyżurny operacyjny SK KP PSP w Bolesławcu (ratownik OSP w Trzebieniu),
 • asp. Jarosław Nenkin - Kierownik sekcji d/s. kwatermistrzowsko technicznych KP PSP w Bolesławcu (Komendant Gminny ZOSPRP w Bolesławcu, ratownik OSP w Trzebieniu)
 •  st. ogn. Janusz Wilk - Starszy operator sprzętu specjalnego w KP PSP w Bolesławcu.

Nadzorujący przebieg ćwiczeń ocenili, że założone cele zostały wykonane prawidłowo i ocena ćwiczeń zakończyła się wynikiem pozytywnym. Wszelkie niedociągnięcia były korygowane na bieżąco.

Należy dodać, że nigdy wcześniej takie ćwiczenia nie były organizowane w naszej gminie, ale opinie strażaków ratowników po tych ćwiczeniach były pozytywne i nie mieli wątpliwości, że są one dobrą formą treningu i doskonalenia działań ratowniczo-gaśniczych, zasad współdziałania jednostek OSP oraz podejmowania działań w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Wstępnie zaplanowano już nawet termin następnych ćwiczeń.

Jarosław Nenkin