Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.02.2017 do godz. 08:00 dnia 24.02.2017

Obszar: Rejon hydrologiczny IIa (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie)

Przebieg: Dalsze tajanie pokrywy śnieżnej oraz prognozowane opady deszczu spowodują wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych, szczególnie w zlewniach Nysy Łużyckiej, Bobru, Kwisy, Kaczawy oraz Nysy Kłodzkiej. W zlewniach dopływów środkowej Odry nadal będą obserwowane wahania i wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, związane z przemieszczaniem się wezbrań w środkowych i dolnych biegach rzek. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak