PROFILAKTYKA SCHORZEŃ SUTKA -  BADANIA DLA KOBIET
W  2017 roku realizatorem programu jest Centrum Specjalistyczne BIOMED w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 14. Programem objęte są Panie  wieku od 40 do 50 lat oraz powyżej 69. roku życia zameldowane na terenie Gminy Bolesławiec, które w 2016 roku nie skorzystały z badań objętych programem finansowanym przez Gminę.
Informujemy, że Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii mogą również wykonać badania bezpłatnie, ale koszt tego badania sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach swojego programu. Rejestracji na badanie dokonywać należy osobiście lub telefonicznie, tel. 501 084 798 lub 75 647 34 80.

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ PROSTATY U MĘŻCZYZN
Miejscem wykonywania badań jest PORADNIA UROLOGICZNA Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4. Przypominamy, że programem objęci są mężczyźni powyżej 45 roku życia, zameldowani na terenie gminy Bolesławiec, którzy w 2016 roku nie skorzystali z badań prosty finansowanych przez Gminę.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista w Poradni Urologicznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 wraz z dowodem osobistym, potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Bolesławiec. Podczas rejestracji wydane zostanie skierowanie na badanie krwi – PSA. Wynik będzie do odebrania w Poradni podczas konsultacji lekarskiej w terminie uzgodnionym wcześniej.

Józefa Turek