OSTRZEŻENIE Nr 19 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Mgła intensywnie osadzająca szadź/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 00:15 dnia 02.02.2017 do godz. 09:00 dnia 02.02.2017
Przebieg: Na obszarze województwa dolnośląskiego obserwuje się i prognozuje dalsze występowanie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m i osadzającej szadź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.