OSTRZEŻENIE Nr 17 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 23:00 dnia 28.01.2017 do godz. 09:00 dnia 29.01.2017
Przebieg: Lokalnie, zwłaszcza w kotlinach i dolinach górskich oraz na zachodzie Niziny Śląskiej, prognozuje się temperaturę minimalną od -18°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Brak.