OSTRZEŻENIE Nr 15 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 18.01.2017 do godz. 10:00 dnia 19.01.2017
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.