OSTRZEŻENIE Nr 12 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 15.01.2017 do godz. 08:00 dnia 16.01.2017
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.