OSTRZEŻENIE Nr 4 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 04.01.2017 do godz. 23:30 dnia 04.01.2017
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Na obszarze nizinnym województwa temperatura minimalna od -5°C do -3°C, przy gruncie od -6°C do -4°C. Na obszarze Przedgórza Sudeckiego prognozowana temperatura minimalna od -9°C do -7°C, przy gruncie od -11°C do -9°C. Przewiduje się, że temperatura powietrza wzrośnie powyżej 0°C dopiero w poniedziałek 09.01.2017r.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.