OSTRZEŻENIE Nr 1 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 02.01.2017 do godz. 08:30 dnia 03.01.2017
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4°C do 0°C, przy gruncie od -6°C do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.