OSTRZEŻENIE Nr 103 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mg³a/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 19.12.2016 do godz. 08:30 dnia 20.12.2016
Przebieg: W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim występuje i będzie się utrzymywać mgła ograniczająca widzialność od 100 m do 200 m,  miejscami osadzająca szadź. Stopniowo, obszar mgieł ograniczających widzialność poniżej 200 m, będzie obejmować nizinną część województwa dolnośląskiego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.