Na początku grudnia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Ocice otrzymają fabrycznie nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Zakup nowego pojazdu jest możliwy, ponieważ pozyskano środki finansowe aż z czterech źródeł.

I tak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał kwotę w wysokości  80 tysięcy złotych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał 40 tysięcy złotych. Kolejne 20 tysięcy złotych przekazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast Gmina Bolesławiec na zakup pojazdu przeznaczyła 760 tysięcy złotych. Nowy wóz strażacki wraz z wyposażeniem kosztuje prawie 900 tysięcy złotych. Jego cena została ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego, który wygrała firma BOCAR z Wrzosowej koło Częstochowy.  Kilka lat temu firma BOCAR dostarczyła naszym strażakom z Trzebienia nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Podobny pojazd kupowany jest dla strażaków z Ocic. Będzie to średni wóz ratowniczo-gaśniczy, wykonany na podwoziu mercedesa z napędem na dwie osie. Pojazd będzie spełniał normę EURO 6 czystości spalin. Oczywiście będą spełnione również wymogi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące pojazdów strażackich oraz będzie posiadał odpowiednie dopuszczenia.

Nowy wóz strażacki dodatkowo zostanie wyposażony w sprzęt ochronny, służący strażakom, między innymi w aparaty tlenowe,
a ponadto w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie specjalistycznych akcji ratowniczych. W pojeździe są zamontowane nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy oraz teleskopowy rozpieracz hydrauliczny. Dodatkowo zamontowano zestaw ratownictwa medycznego. Ten sprzęt umożliwi naszym strażakom natychmiastowe podjęcie akcji ratowniczych po przybyciu na miejsce zdarzenia, bo wielokrotnie zdarza się, że to właśnie oni są pierwsi na miejscu wypadku a dotychczas musieli czekać aż przyjadą wozy Powiatowej Straży Pożarnej, wyposażone w odpowiedni sprzęt.

Powodem zakupu samochodu z napędem na dwie osie był fakt, że nasze jednostki OSP zajmują się zimowym utrzymaniem dróg wykorzystując do tego wozy strażackie, wyposażone w pługi do odśnieżania. Również  nowy pojazd dla OSP Ocice został przystosowany do odśnieżania.

 

Galeria zawiera zdjęcia wozów ze strony producenta.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z umową nr 0251/0103077/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych, zawartą w dniu 03.08.2016 r.

DS_UG_WFOS_Wóz-Strażacki.png