W ramach projektu „Kreatywne przedszkola” utworzono 43 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat w nowych przedszkolach w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w  Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie. Przedszkola zostały wyposażone w meble, sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci objęte wsparciem uczestniczą w zajęciach dodatkowych: z języka angielskiego, profilaktyki logopedycznej, ogólnorozwojowych z elementami  gimnastyki korekcyjnej usprawniające motorykę mała i dużą oraz warsztatach aktywności twórczej. 

Realizacja działań podjętych w ramach projektu przyczyni się do  zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Bolesławiec oraz do osiągnięcia jego celu głównego: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku 3-5 lat  poprzez  utworzenie nowych 43 miejsc  przedszkolnych w nowo utworzonych przedszkolach w Brzeźniku, Ocicach, Żeliszów podlegających pod Gminę Bolesławiec.

W ramach projektu utworzono 9 nowych miejsc pracy.

Projekt „Kreatywne przedszkola” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość  599 717,50 zł w tym  dofinansowanie ze środków UE w kwocie 509 759,87 zł.

Okres realizacji  projektu 2016-08-01 do 2017-06-30

Elżbieta Chojnacka

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolorKREATYWNE.jpeg