8 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bolesławiec podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski oraz Wójt Gminy Warta Bolesławiecka – Mirosław Haniszewski.

Projekty, na które podpisano umowy, dotyczą działań, związanych z edukacją przedszkolną. W sumie podpisano trzy umowy – dwie dotyczyły Gminy Bolesławiec, a jedna – Gminy Warta Bolesławiecka.  

W okresie od 12 października 2015 r do 31 października 2015 r. Gmina Bolesławiec realizowała  projekt pn. „Przebudowa starego budynku szkoły  podstawowej w Brzeźniku i adaptacja  na przedszkole”. W ramach inwestycji przebudowano dawny budynek szkoły w miejscowości Brzeźnik w celu adaptacji na przedszkole. Planowane prace obejmowały przebudowę układu pomieszczeń i wydzielenie sal lekcyjnych, komunikacji, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów i pomieszczenia na potrzeby cateringu. W okresie od marca do lipca przystosowano obiekt dla potrzeb maluchów o powierzchni  239,2 m2. Na parterze znajduje się szatnia, pomieszczenie do przyjmowania i wydawania cateringu, zmywalnia naczyń oraz WC. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale lekcyjne wraz z zapleczem sanitarnym, a na drugim piętrze wygospodarowano miejsce na pomieszczenie socjalne dla personelu, pomieszczenie magazynowe oraz WC. Zastosowano także system automatycznego oddymiania budynku. Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych w szczególności niedowidzących stosując kontrastowe oznaczenia  wokół drzwi i dodatkowe oznaczenia ciągów komunikacyjnych. Potencjał powstałej infrastruktury pozwala na przyjęcie do przedszkola 41 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Bolesławiec poprzez adaptacje na przedszkole dawnego budynku szkoły w miejscowości Brzeźnik. Cele szczegółowe projektu obejmowały podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej dzięki zapewnieniu odpowiednio dostosowanej przestrzeni, zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. W długoletniej perspektywie projekt przyczyni się także do zwiększenia świadomości związanej z rolą edukacji przedszkolnej dla dalszego rozwoju dziecka co wpłynie na zwiększenie liczby rodziców posyłających dzieci do przedszkoli. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita  wartość projektu 308 600,85 PLN,  w tym dofinansowanie z UE w kwocie 260 610,72 PLN.

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor.jpeg

W ramach projektu „Kreatywne przedszkola” utworzono 43 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat w nowych przedszkolach w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w  Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie. Przedszkola zostały wyposażone w meble, sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci objęte wsparciem uczestniczą w zajęciach dodatkowych: z języka angielskiego, profilaktyki logopedycznej, ogólnorozwojowych z elementami  gimnastyki korekcyjnej usprawniające motorykę mała i dużą oraz warsztatach aktywności twórczej. 

Realizacja działań podjętych w ramach projektu przyczyni się do  zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Bolesławiec oraz do osiągnięcia jego celu głównego: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku 3-5 lat  poprzez  utworzenie nowych 43 miejsc  przedszkolnych w nowo utworzonych przedszkolach w Brzeźniku, Ocicach, Żeliszów podlegających pod Gminę Bolesławiec.

W ramach projektu utworzono 9 nowych miejsc pracy.

Projekt „Kreatywne przedszkola” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość  599 717,50 zł w tym  dofinansowanie ze środków UE w kwocie 509 759,87 zł.

Okres realizacji  projektu 2016-08-01 do 2017-06-30

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolorKREATYWNE.jpeg

Elżbieta Chojnacka, Karolina Wieczorek

 

Z myślą o przedszkolakach-tv.jpeg