Mikołaj jest jednym z najpopularniejszych świętych. Mimo tego, zarówno dorośli jak i dzieci wiedzą o nim niewiele. Św. Mikołaj urodził się ok. 270 r. w greckim mieście Patara (dzisiejsza Turcja) w rodzinie bogatych chrześcijan. Mikołaj przyjął święcenia kapłańskie we wczesnej młodości. Z czasem objął godność biskupią w Mirze. Zmarł 6 grudnia, ale dokładny rok jego śmierci jest nieznany. Historycy ustalili, że wydarzyło się to między 345 a 352 rokiem.

Od najmłodszych lat wyróżniał się pobożnością i troską o innych ludzi. Odziedziczonym po rodzicach majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Robił to najczęściej w tajemnicy, ponieważ nie oczekiwał rozgłosu i podziękowań.  Powszechnie znany wizerunek św. Mikołaja, ubranego w czerwony strój i czapkę z pomponem, powstał w Stanach Zjednoczonych na potrzeby reklamowe. Jednakże w Kościele katolickim święty Mikołaj przedstawiany jest jako duchowny. Na głowie ma mitrę a w ręce trzyma pastorał – symbole władzy pasterskiej.

Aby tradycji stało się zadość, taki właśnie święty przybył we wtorek 6 grudnia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie. Mikołaj pamiętał o wszystkich dzieciach i wręczył im podarunki . Wszyscy uczniowie otrzymali również prezenty od Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie.

Uśmiechy na twarzach uczniów Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego były dowodem na to, że św. Mikołaj uczył dawać innym, nie oczekując podziękowań i rozgłosu. Dzieci podziękowały Świętemu za prezenty i zaprosiły go do nas za rok. Dzień św. Mikołaja w tej szkole to czas życzliwości dla ludzi i symbol dobrego serca.

Dariusz Kunaszko