OSTRZEŻENIE Nr 98 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnoœśląskie
Ważnośœć: od godz. 16:00 dnia 24.11.2016 do godz. 09:00 dnia 25.11.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialnoœść od 100 m do 200 m. W godzinach rannych mgła będzie zanikać od północy regionu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.