OSTRZEŻENIE Nr 92 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnośœć: od godz. 16:30 dnia 15.11.2016 do godz. 04:30 dnia 16.11.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledŸź. Opady spodziewane są głównie w południowej czꜶci subregionu. Strefa opadów przemieszczać się będzie z zachodu na wschód regionu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak.