OSTRZEŻENIE Nr 89 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnośœć: od godz. 16:00 dnia 05.10.2016 do godz. 13:00 dnia 06.10.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokośœć opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.