OSTRZEŻENIE Nr 96 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnośœląskie - subregion nizinny
Ważnośœć: od godz. 21:00 dnia 23.11.2016 do godz. 10:00 dnia 24.11.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialnośœć poniżej 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.