Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne spotkania dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 .


Szkolenia skierowane są do:

  • Osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą,
  • Mikro i małych przedsiębiorstw,


Program szkolenia:

  1. Zasady oceniania i wyboru projektów  zgodnie z procedurami przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”.
  2. Wypełnianie wniosków do działania 19.2 dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej, (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oraz Rozporządzenie zmieniające z dnia  25 sierpnia 2016r.) wraz z omówieniem załączników do wniosków
  3. Tworzenie biznesplanów do działania  19.2
  4. Pomoc de minimis

 

LP Miejscowość Termin Godzina Miejsce
1 Gmina Bolesławiec 8.12.2016 15:30 - 19:30 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Korzystanie z usług doradczych organizowanych przez LGD, w tym udział w szkoleniach  jest brany pod uwagę podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy. Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD „Wrzosowa Kraina” ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2  w Chocianowie – tel. 76 818 45 41 lub 500 206 128 e-mail: ,

Spotkania stanowią element realizacji  Planu Komunikacji zgodnie z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020