Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej. Od 2015 kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich – w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych a także w prasie drukowanej.

  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,

KSRPP_O1.jpeg

Pobierz prezentacje pdf: [KLIK]

  • odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

KSRPP_O2.jpeg

Pobierz prezentacje pdf: [KLIK]

  • odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.

KSRPP_O3.jpeg

Pobierz prezentacje pdf: [KLIK]