Publikujemy pismo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczące ubezpieczeń dzieci rolników.