Informuję, że Gmina Bolesławiec zamierza ubiegać się w 2017 roku o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

W przypadku uzyskania środków zewnętrznych Gmina Bolesławiec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie do 100 % kosztów związanych z usunięciem azbestu i wyrobów zwierających azbest występujących na terenie gminy.

W związku  z faktem, że może to być ostatni rok, w którym przewiduje się uruchomienie środków zewnętrznych na realizację ww. zadania apeluję do mieszkańców Gminy Bolesławiec, aby złożyli „Deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec” (deklaracja znajduje się poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2016 roku do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5, parter, która wstępnie będzie kwalifikowała Państwa nieruchomość do usunięcia azbestu.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane ! 

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Deklaracja uczestnictwa: [PDFDEKLARACJA UCZESTNICTWA.pdf (264,61KB)]

 

Monika Krosondowicz-Babiasz