W ubiegłym roku Gmina Bolesławiec rozpoczęła realizację  projektu pn. „Przebudowa starego budynku szkoły  podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”.

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor.png

Planowane w ramach tej inwestycji prace obejmowały przebudowę układu pomieszczeń i wydzielenie sal lekcyjnych, komunikacji, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów i pomieszczenia na potrzeby cateringu. W okresie od marca do lipca przystosowano obiekt o powierzchni  239,2 m2 dla potrzeb maluchów.

Na parterze znajduje się szatnia, pomieszczenie do przyjmowania i wydawania cateringu, zmywalnia naczyń oraz WC. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale lekcyjne wraz z zapleczem sanitarnym, a na drugim piętrze wygospodarowano miejsce na pomieszczenie socjalne dla personelu, pomieszczenie magazynowe oraz toaletę. Zastosowano także system automatycznego oddymiania budynku. Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych, w szczególności niedowidzących, stosując kontrastowe oznaczenia  wokół drzwi i dodatkowe oznaczenia  ciągów komunikacyjnych. Potencjał powstałej infrastruktury pozwala na przyjęcie do przedszkola 41 dzieci  w wieku od 3 do 6 lat.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Bolesławiec. Cele szczegółowe projektu obejmują podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej, dzięki zapewnieniu odpowiednio dostosowanej przestrzeni, zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. W długoletniej perspektywie projekt przyczyni się także do zwiększenia świadomości związanej z rolą edukacji przedszkolnej dla dalszego rozwoju dziecka, co natomiast wpłynie na zwiększenie liczby rodziców, posyłających dzieci do przedszkoli. W wyniku projektu powstaną również trzy nowe miejsca pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu 309 484,00 w tym  kwota dofinansowania wynosi 261 361,40 zł.

Przebudowa-tv.jpeg