SKO – to  największy, najstarszy program edukacji finansowej w Polsce, działający od 1927. Umożliwia w sposób ciekawy, inspirujący poznanie dzieciom zasad działania usług finansowych w praktyce. Szkolna Kasa Oszczędnościowa w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej liczy dziesięć lat. Właśnie w tym roku, we wrześniu, obchodziliśmy jej okrągłą rocznicę.

SKO uczy jak zarabiać , oszczędzać i gospodarować własnymi środkami. Organizujemy w ciągu roku szkolnego imprezy środowiskowe- kiermasze, np. bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dzień Dziadka, jasełka, zabawy karnawałowe, andrzejkowe, opłatkowe, z  których dochody zasilają konto dla Rady Rodziców.  Dużą popularnością wśród dzieci  cieszy się także konto dla ucznia, bo aż 80% społeczności szkolnej dzieci je posiada. Systematyczne oszczędzanie nagradzane jest przez opiekuna SKO – panią Katarzynę Dul-Korycką kolorowymi dyplomami, gadżetami (otrzymanymi od PKO Bank Polski). W każdym miesiącu nauki organizowane są także konkursy plastyczne, podczas których dzieci przelewają swoje emocje, odczucia, przeżycia, plany na papier, wykorzystując różne techniki plastyczne. Tradycja naszej szkoły jest zapraszanie przedstawiciela PKO Bank Polski, panią kierownik Martę Boguszewską na bardzo ważną uroczystość szkolną jaką jest – ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Tradycja też są organizowane  przez opiekuna SKO wycieczki do banku PKO BP, Muzeum Morskiego i Muzeum Historii Miasta Bolesławiec. W trakcie zajęć szkolnych począwszy od oddziału przedszkolnego po klasę szóstą wdrażane są "lekcje tematyczne" zaczerpnięte z przewodnika po finansach wyd. przez PKO BP, poradnika ekonomiczne dla najmłodszych ,,Brawo Bank’’- dodatek do "Bankomani". Dużym zainteresowaniem cieszą się lekcje z wykorzystaniem "Przygód Kuby Pieniążka i Żyrafy Lokatki, czyli dziecięcy przewodnik po świecie pieniędzy", "Kuba  Pieniążek  oszczędza  na wielką podróż", "Smakowite SKO", "Gry i zabawy - finansowe kalambury, grosik, moje banknoty, trafne decyzje, u rodziców jak w banku, zawody, krzyżówki". Co roku nasz szkoła bierze udział w regionalnym konkursie kronik SKO -  otrzymujemy wyróżnienia, za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej i upowszechniania idei oszczędzania wśród uczniów. Jako wyróżniona szkoła otrzymujemy branżowe odznaki. Szkolny opiekun SKO również otrzymuje taką odznakę przyznaną przez Zbigniewa Jagiełło - prezesa Zarządu PKO Bank Polski.

Życzymy sobie i innym szkołom dalszych oszczędnościowych sukcesów.

Katarzyna Dul-Korycka