Z okazji Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie już Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski a także dyrektorzy gminnych szkół nagrodzili tych nauczycieli i pracowników administracyjnych, którzy w ubiegłym roku szkolnym w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju swoich placówek.

O tym, że praca nauczyciela nie jest łatwa mówił Wójt Gminy. Zwłaszcza, że reforma oświaty przyniesie kolejne zmiany i wyzwania, jakie stawiane będą nie tylko przed dyrektorami i pracownikami szkół, ale i władzami. Dodał on, że docenia wysiłek, jaki każdego dnia wkładają oni w kształtowanie postaw młodych ludzi i nauczanie ich.

Zanim jednak Nagrody Wójta zostały przyznane - swoje wyróżnienia wręczyli dyrektorzy gminnych placówek a uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie umilili zebranym czas występami artystycznymi, za które nagrodzeni zostali gromkimi brawami. 

W końcu nadszedł czas na to, na co czekali wszyscy. Nagrody z rąk Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy - Bogusława Uzieja otrzymali - Małgorzata Cołokidzi - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku, Dariusz Wojtowicz - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach oraz Agnieszka Witnik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach), Danuta Sicińska-Burzawa (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku), Joanna Kolasa (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku), Bogusława Posacka (Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej), Małgorzata Hlastawa-Wojtowicz (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie), Klaudia Medyńska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie), Edyta Sienkiewicz (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach) oraz Grażyna Stępka (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu).

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Karolina Wieczorek