„Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady" - pod takim hasłem 15 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym był obchodzony Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata. W tym roku w klasach I-III ten dzień został zorganizowany w formie warsztatów. 

Po śniadaniu uczniowie otrzymali rękawiczki i worki. Razem z wychowawcami klas posprzątali boisko i podwórko szkolne. Wykonali to zadanie chętnie i dokładnie. 

Następnie dzieci wzięły udział w warsztatach przygotowanych przez klasę III w formie zabawy. Bartłomiej Piecyk przeczytał bajkę „O zwykłych plastikowych butelkach”. Dzieci odpowiadały na pytania i doszły do wniosku, że butelki zatruwają nasze środowisko i należy je wyrzucać tylko do właściwych pojemników, a nie porzucać je w lesie lub w niedozwolonych miejscach. Uczniowie przeprowadzili doświadczenie czy możliwe jest posprzątanie świata? Na zrobionej na podłodze „Mini ziemi” były rozrzucone śmieci i starały się je uprzątnąć. Doszły do wniosku, że nie da się ich pozbyć. Należy je sortować i wrzucać do odpowiednich pojemników niebieskich, żółtych i zielonych. Eryk Nowak przygotował krzyżówkę. Po rozwiązaniu jej przez dzieci odczytały hasło „ekologia”. Wyjaśniały znaczenie tego słowa. Uporządkowały też rozsypankę sylabową obliczając działania matematyczne i ułożyły hasło „Bądź przyjacielem środowiska”. Warsztat uświetnili swoimi występami uczniowie klas I- III śpiewając piosenki o tematyce ekologicznej oraz wymyślonymi okrzykami „My segregujemy śmieci, bo mądre z nas dzieci”, „Okaż kulturę i chroń naturę” itp.

Kilka dni wcześniej został ogłoszony konkurs plastyczny na plakat „Ziemia moja planeta”. Na zakończenie warsztatów pani dyrektor - Krystyna Myszkun wręczyła nagrody (breloczki maskotki - Ekoludki) uczniom, którzy wykonali najładniejsze plakaty. Wszystkie dzieci otrzymały obrazki do pokolorowania i zakładki do książek, na których były napisane informacje, jak oszczędzać prąd.
Wystawa prac jeszcze przez tydzień cieszyła się dużym powodzeniem. Rodzice podziwiali talenty swoich dzieci.

Cała akcja „Sprzątania Świata” była działaniem sprzyjającym ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu dzieci, poznaniu i wyjaśnieniu pojęć: ekologia, recykling. W jaki sposób oszczędzać papier, wodę, prąd i konieczności segregowaniu śmieci. Uświadomieniu uczniom, że mogą przyczyniać się do ochrony otaczającego je środowiska również w swojej miejscowości.

Iwona Skoblińska