W piątek, 23 września, jubileusz 70-lecia istnienia obchodziła Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie. Z tej okazji mury szkoły odwiedzili absolwenci placówki i dawni pracownicy, dla których obecni uczniowie przygotowali specjalny program artystyczny.

Uroczystość rozpoczął Arkadiusz Kruszelnicki – dyrektor szkoły, który w kilku słowach podsumował jubileusz. Mówił on o tych, którzy stworzyli tak barwną, ale przede wszystkim sprzyjającą rozwojowi historię placówki.

Ciepłych słów nie szczędził także Wójt Gminy – Andrzej Dutkowski, który podkreślił, że szkoła w Żeliszowie jest szkołą wyjątkową – nie tylko pod względem ludzi, ale atmosfery, rozwoju i zaangażowania pracowników. Przekazał on również na ręce dyrektora symbolicznie medal 70 lat osadnictwa w Gminie Bolesławiec. Głos zabrał także Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Lesław Krokosz, który odczytał list gratulacyjny, wystosowany przez Burmistrz – Mariolę Szczęsną. Niezwykle sentymentalne i wzruszające było wystąpienie Bogusława Uzieja – Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec i jednocześnie dawnego nauczyciela szkoły.

Jubileusz był także okazją do rozstrzygnięcia konkursów plastycznych i literackich, organizowanych w ramach 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Żeliszowie.

Przyszedł w końcu czas na program artystyczny, w którym obecni uczniowie placówki przedstawili pokrótce wszystkie lata tworzenia i funkcjonowania szkoły, przytaczając nieznane niektórym fakty. Na koniec głos zabrali absolwenci – Mieczysław Szustakowski, Stanisław Tokarczuk i Tadeusz Żuk, po których wystąpił Zespół Śpiewaczy Żeliszów.

Na zakończenie rozdawane były jubileuszowe foldery. Chętni mogli zwiedzić szkołę. Specjalny poczęstunek w Domu Ludowym przygotowały lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz rodzice uczniów.

Karolina Wieczorek