Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu wystosował komunikat, dotyczący padłych zwierząt gospodarskich.