Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie przygotował propozycję aktywnego spędzenia wolnego czasu. Już dziś zapraszamy wszystkich na Rajd po Gminie Bolesławiec.

Plakat RajdPoGminie.jpeg

Regulamin Rajdu:

 1. Organizator:
  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, tel. 75-732-14-77 oraz 782-45-211.
 1. Cele:
 • popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Bolesławiec,
 • propagowanie aktywnej formy wypoczynku.
 1. Termin i miejsce:
 • 9 października 2016 (niedziela), zbiórka godz. 10.45 przy parkingu obok Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej. Wymarsz o godz.11.00
  zakończenie Rajdu przy wspólnym ognisku w Kraszowicach. Każdy zgłoszony uczestnik Rajdu będzie miał zapewnioną kiełbaskę na ognisko, coś na słodko oraz kawę i herbatę;
 • Po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie możliwość dowiezienia do Dąbrowy Bol. osób, które będą chciały (ze względu na późniejsze ognisko) zostawić auta na parkingu w Kraszowicach.
 1. Trasa
  Dąbrowa Bolesławiecka, Krępnica, Bolesławice, Bolesławiec, Rakowice, Otok, Kraszowice – ok. 16 km.
 1. Organizacja:
 • Rajd nie jest wyścigiem, na początku danej grupy idzie prowadzący trasy, a na końcu osoba porządkowa;
 • Rajd ma charakter otwarty, a liczba uczestników nie jest ograniczona;
 • Wędrówka odbywać się będzie głównie drogami gminnymi, traktami leśnymi, wyjątek stanowi przejście chodnikami przez fragment miasta Bolesławiec;
 • W razie konieczności /duża liczba zgłoszeń/, uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na grupy;
 • Organizator wyznaczy kierownika trasy, który będzie czuwać nad bezpieczeństwem;
 • Rajd odbywać się będzie w tempie dostosowanym do możliwości zgłoszonych uczestników;
 • Osoby z problemami zdrowotnymi biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność;
 • Trasa rajdu może ulec nieznacznej zmianie, o czym uczestnicy rajdu zostaną powiadomieni tuż przed startem;
 • Na zakończenie rajdu przewidziane jest wspólne ognisko, połączone
  z pieczeniem kiełbasek, ziemniaków oraz kawa, herbata  i ciasto.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zapisy do udziału w rajdzie będą przyjmowane do dnia 6 października 2016 roku do godz. 15.30 na adres e-mail lub w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,
  ul. Kasztanowa 1b;
 • Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne;
 • Osoby niepełnoletnie biorą udział z rodzicem lub opiekunem prawnym;
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu; zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie;
 • Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy i stosowania się do wszelkich poleceń kierownika trasy;
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu ani odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu;
 • Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane leki, napoje, a także stosowny ubiór - wygodne buty, kurtka
  z kapturem itp.
 • Organizator zapewnia, w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, organizację ogniska wraz z zaprowiantowaniem;
 • Uczestnicy zagrażający w jakikolwiek sposób własnemu bezpieczeństwu, jak
  i bezpieczeństwu innych, będą usuwani z trasy rajdu przez kierownika trasy;
 • Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację jego warunków, potwierdzoną
  w karcie uczestnictwa;
 • Warunki poruszania się po trasie rajdu zostaną szczegółowo omówione przed startem;
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.