Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/-
Obszar województwo dolnośląskie - subregion nizinny
Ważność (cz. urz.) -
Przebieg Zjawisko zakończyło się.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)-
Uwagi Brak.