10 września w Starych Jaroszowicach odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesławiec.

Tegoroczne zmagania rozpoczęły się od wprowadzenia przez Komendanta Gminnego - druha Jarosława Nenkina drużyn OSP oraz dwóch drużyn młodzieżowych z OSP Chmielno, uczestniczących w ćwiczeniach i złożeniem przez niego meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego - druhowi Zbigniewowi Bożęckiemu o gotowości drużyn, który następnie zabrał głos. Zbigniew Bożęcki powitał wszystkich zebranych, w tym Wójta Gminy Bolesławiec - Andrzeja Dutkowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu - st. bryg. Grzegorza Kocona, Komendanta WKU w Bolesławcu - ppłk. Andrzeja Łukę i Zastępcę Komendanta WKU - mjr. Kazimierza Poturalskiego, Sołtys Starych Jaroszowic - panią Anetę Małecką, komisję sędziowską oraz wszystkich gości i kibiców. Życzenia powodzenia i uzyskania jak najlepszych wyników, a publiczności - dużych emocji i niezapomnianych wrażeń rozpoczęły tegoroczne zawody. Następnie poproszono dowódców drużyn o wystąpienie do losowania kolejności startu i  wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości rozpoczęto zmagania sportowo-pożarnicze.

Pierwszą konkurencją była sztafeta pożarnicza z przeszkodami 7x50 m wymagająca sprawności i kondycji. Po sztafecie rozpoczęły się najbardziej widowiskowe ćwiczenia bojowe. Polegały one na dobiegnięciu do miejsca ułożenia sprzętu (podestu), zbudowaniu linii ssawnej oraz linii głównej z dwóch odcinków, uruchomieniu motopompy, zassaniu i podaniu dwóch prądów wody ze stanowisk gaśniczych, a następnie przewróceniu pachołków i złamaniu tarczy strumieniami wody. Konkurencja wymagała szybkości, dokładności, a przede wszystkim - zgrania drużyny.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, która po naradzie i podsumowaniu punktów przekazała protokół z końcowymi wynikami zawodów Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego - druhowi Zbigniewowi Bożęckiemu. Wszystkie konkurencje przebiegły prawidłowo, bez żadnych kontuzji strażaków, a wyniki końcowe przedstawiają się następująco:  I miejsce zajęła OSP Ocice, która pokonała OSP Trzebień i OSP Stare Jaroszowice. Zwycięska drużyna otrzymała statuetkę,  a wszystkie drużyny - dyplomy i nagrody rzeczowe .

Na zakończenie Wójt - Andrzej Dutkowski podziękował organizatorom, sędziom i strażakom za sprawnie przeprowadzone zawody i za wspaniałą rywalizację. Podkreślił rangę i znaczenie strażaków w codziennej służbie niesienia pomocy i życzył tyle samo wyjazdów co powrotów. Poinformował również o rozpoczętych procedurach zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ocicach.

Głos zabrał również Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu - st. bryg. Grzegorz Kocon dziękując wszystkim za udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych oraz wręczył Wójtowi Gminy Bolesławiec oraz Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego porozumienie, dotyczące włączenia jednostki OSP w Trzebieniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dziękujemy mieszkańcom Starych Jaroszowic za wspaniała organizację Gminnych Zawodów-Pożarniczych, za wyśmienity poczęstunek i wspaniałą atmosferę.

Małgorzata Wdowińska