OSTRZEŻENIE Nr 86 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo dolnośląskie - subregion nizinny
Ważność: od godz. 14:00 dnia 11.09.2016 do godz. 17:00 dnia 15.09.2016
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.