Starostwo Powiatowe w Bolesławcu informuje, że w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Bolesławieckiego będą przeprowadzone przeglądy stanu lasu wg. następującego harmonogramu:

Gmina Bolesławiec w dniach od 3 do 11 sierpnia 2016r.

Gmina Gromadka w dniach od 17 do 23 sierpnia 2016r.

Gmina Warta Bolesławiecka w dniach od 24 do 30 sierpnia 2016r.

Przeglądy wykonuje Firma TAXUS UL z/s w Warszawie, która w imieniu Starosty Bolesławieckiego na podstawie umowy Nr ORG.26/16  z dnia 14 stycznia 2016r. wykonuje czynności z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, określoną ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2100 ze zmianami).