Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie ogłasza Konkurs na Najpiękniejsze Dekoracje Dożynkowe. Szczegóły w regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZE DEKORACJE DOŻYNKOWE

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

 1. Warunki uczestnictwa
 • udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gminy Bolesławiec,
 • warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie domu/obejścia do konkursu w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r. telefonicznie nr 782-450-211, e-mailem na adres: gokisbeata@wp.pl lub osobiście w sekretariacie GOKIS-u (Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b),
 • dekoracja domu/obejścia itp. musi zachować trwałość min. do 28 sierpnia 2016 r.
 1. Kryteria oceny

     Komisja konkursowa podczas oceny zgłoszonych zagród bierze pod uwagę:

 • nawiązanie do tradycji dożynkowej m.in. poprzez użycie naturalnych materiałów przyrodniczych,
 • b)  trwałość,
 • c)  sposób ekspozycji.
 1. Ocena

Prace będą oceniane 25 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości dożynkowych w Trzebieniu w dniu 28 sierpnia 2016 r.

 1. Informacje dodatkowe  

Wyniki konkursu będą podane także na stronie internetowej  www.gokis.boleslawiec.org

 

Konkurs na Najpiękniejsze Dekoracje Dożynkowe - plakat.jpeg