OSTRZEŻENIE Nr 70 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2
Obszar: Kotlina Kłodzka
Ważnośœć: od godz. 04:30 dnia 25.07.2016 do godz. 10:00 dnia 25.07.2016
Przebieg: W rejonie występują i będą się utrzymywać opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokośœć opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie 60 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.