OSTRZEŻENIE Nr 69 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo dolnoœląskie - subregion jeleniogórski
Ważnośœć: od godz. 09:05 dnia 24.07.2016 do godz. 16:00 dnia 24.07.2016
Przebieg: Od godziny 03:00 obserwuje się i nadal prognozuje opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokośœć opadów od początku trwania zjawiska do końca ważnośœci ostrzeżenia od 25 mm do 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.