150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich

14 sierpnia 2016 roku - niedziela

w godzinach 11.30-18.00

na terenie boiska sportowego w Żeliszowie

„Obchody 150-lecia KGW” to jednodniowa impreza plenerowa o charakterze festynu, której celem prezentacja dorobku kulturowego Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na Dolnym Śląsku, ukazanie historii kultury, obrzędów, sztuki ludowej, tradycji kulinarnych. Aktywizacja i integracja mieszkańców wsi poprzez włączenie się w organizację imprezy Kół Gospodyń Wiejskich, zainspirowanie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, kultywowania tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.

Impreza skierowana jest do Kół Gospodyń Wiejskich, zrzeszonych w Regionalnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jeleniej Górze oraz w Regionalnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Legnicy.

Organizatorami imprezy są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jeleniej Górze, Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy, Urząd Gminy w Bolesławcu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014 – 2020.

Podczas Obchodów zaplanowano przeprowadzenie czterech konkursów oraz jednego plebiscytu:

  • Konkurs Folklorystyczny KGW
  • Prezentacje twórczości artystycznych KGW
  • Konkurs na najlepszy wypiek „Letnie ciasto z owocami”
  • Konkurs sprawnościowy KGW
  • Plebiscyt na „Najciekawszą aranżację stoiska KGW” 

Informacja ogólna.jpeg