Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowyCRP (stopień BRAVO-CRP), które obowiązywać będą do 1 sierpnia br. 

Szczegóły w zarządzeniu: