Materiały video, zrealizowane w roku 2016:

  • Bałkańska Festa 2016 - odcinek cyklu "Wieści Gminne":

  •