OSTRZEŻENIE Nr 62 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 10:00 dnia 06.07.2016 do godz. 17:00 dnia 06.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie silnego wiatru o œredniej prędkoœci od 30 km/h do 40 km/h, w porywach  do 75 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.