Pragniemy poinformować, że od lipca rozpoczyna się realizacja „Wniosków o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Bolesławiec”. Na terenie naszej gminy prace wykonywać będzie firma „EKO-MIX” Konstanty Spurek z siedzibą przy ulicy Grabiszyńskiej nr 163, 50-950 Wrocław.

Firma kontaktowała się będzie bezpośrednio z każdym z beneficjentów celem ustalenia dogodnego terminu usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

 

Monika Krosondowicz-Babiasz