OSTRZEŻENIE Nr 57 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie - subregion wałbrzyski
Ważnośœć: od godz. 08:00 dnia 20.06.2016 do godz. 18:00 dnia 20.06.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokoœć opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.