Informujemy, że w związku z miejscowym osunięciem się drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku 54+760 do 54+900 (Stara Oleszna) i powstałym zagrożeniem wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu - zwężenie jezdni do jednego pasa na odcinku ok. 100 metrów (w kierunku Trzebienia).