Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w 2016r. naboru wniosków do konkursu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina Bolesławiec otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec” w wysokości 137 103,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, położonych na terenie Gminy Bolesławiec. Prace obejmują demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów.

Zadanie sfinansowane zostanie w następujący sposób:

- 85% kosztów - ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

- 15% - ze środków budżetu Gminy Bolesławiec.

Zadanie będzie realizowane na nieruchomościach, które na początku roku zadeklarowały chęć uczestnictwa w ww. programie.

 

Monika KROSONDOWICZ-BABIASZ